Healing, Livscoaching Vägledning

En session för dig fylld med kärlek, värme, helande och inspiration. Vi löser upp, helar och frigör det gamla för att bjuda in mer glädje och livsflöde.

Sessionen inleds med ett samtal där vi möter upp vad som händer i ditt liv just nu. Vi synliggör din längtan, dina unika gåvor och din kraft. Det du vill förändra, vilka hinder och rädslor som står i vägen.

Du kan få hjälp att:

  • Stärka kontakten till din inre vägledning och få mer klarhet.
  • Synliggöra din längtan, dina gåvor.
  • Känna mer glädje och balans i livet.
  • Släppa stress, oro, destruktiva beteendemönster

Det finns ingen färdig mall utan jag följer dig i din berättelse och varje session är unik.

Jag arbetar ur ett holistiskt perspektiv och använder mig av andlig vägledning, livscoaching, healing, intuitiv massageterapi, meditation. Tillsammans skapar vi en behandling anpassad efter just dina behov.

Jag har tystnadsplikt.

Du kan välja att komma till min praktik i Sundsvall eller på telefon.

Det är väldigt fint att ha sessionen på telefon. Tillsammans skapar vi en trygg och vilsam bubbla. Det är skönt att vara hemma, inte behöva förflytta sig vare sig före eller efter sessionen.

Efteråt kan du se till att landa mjukt och ta hand om dig själv.

Uppge ditt telefonnummer vid bokningen, jag ringer upp dig på avtalad tid.

Se till att vara på en lugn ostörd plats, ha hörlurar och papper och penna om du vill anteckna.

Du betalar innan sessionen med Swish 123 2630 457

Jag erbjuder självklart enstaka sessioner men för att få en långsiktig förändring rekommenderar jag minst tre sessioner eller Mentorskap.

Boka ett kostnadsfritt första samtal där vi tar reda på vad som skulle vara till bäst hjälp för dig just nu.

Healing inte ersätter traditionell medicin utan är ett komplement till sjukvård och samtalsterapi.

Vi lever i en fantastisk tid med frihet att välja olika vägar till hälsa.